1. výzva v Grantovém programu na podporu malých projektů NNO pro rok 2024 vyhlášena


Vložil admin dne 19. Červen 2024 - 11:04

MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje s podporou Plzeňského kraje první výzvu Grantového programu na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2024. Žádosti o podporu je možné předkládat do 19.7.2024. Celková alokace na výzvu je 240 000,- Kč. Požadovaná výše grantu může být do 50 tisíc Kč. V této výzvě je vyžadována finanční spoluúčast žadatele ve výši minimálně 25% z celkových způsobilých výdajů projektu. Podrobnosti včetně formulářů a aktuálních kontaktů na administrátora programu naleznete v záložce Místní akční skupina / Grantový program pro NNO.