Výzva č.1 v programovém rámci OP TAK


Vložil admin dne 19. Červen 2024 - 23:59

Ekoregion Úhlava vyhlašuje první výzvu v programovém rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Výzva je zaměřena na automatizaci a digitalizaci mikro, malých a středních podniků. Výše dotace je 50 %. Žádosti je možné předkládat na MAS prostřednictvím datové schránky do 19.7.2024. Alokace výzvy je 1 000 000,- Kč . Výše dotace je 50 %. Podrobnosti a potřebnou dokumentaci naleznete v záložce Místní akční skupina - Strategie území 2021 - 2027 - SCLLD 2021 - 2027 - Programový rámec OP TAK na následujícím odkazu:

http://ekoregion-uhlava.cz/index.php/mistni-akcni-skupina/strategie-uze…