Výzvy č. 1, 2 a 3 v programovém rámci IROP


Vložil admin dne 19. Červen 2024 - 23:59

Ekoregion Úhlava vyhlašuje první výzvy v programovém rámci IROP. Výzvy jsou zaměřeny na aktivity Hasiči, Doprava a Vzdělávání. Výše dotace je 95 %. Žádosti je možné předkládat na MAS prostřednictvím datové schránky do 19.7.2024. Podrobnosti a potřebnou dokumentaci naleznete v záložce Místní akční skupina - Strategie území 2021 - 2027 - SCLLD 2021 - 2027 - Programový rámec IROP na následujících odkazech:

http://ekoregion-uhlava.cz/index.php/mistni-akcni-skupina/strategie-uze…

http://ekoregion-uhlava.cz/index.php/mistni-akcni-skupina/strategie-uze…

http://ekoregion-uhlava.cz/index.php/mistni-akcni-skupina/strategie-uze…

http://ekoregion-uhlava.cz/index.php/mistni-akcni-skupina/strategie-uze…