Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Ekoregion ÚhlavaNa této stránce naleznete informace a dokumenty ke schválené SCLLD pro období 2014 - 2020.

První výzvy k jednotlivým programovým rámcům plánujeme vyhlásit na přelomu října a listopadu 2017.