Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnostiPracovní skupina bude projednávat témata týkající se matematické gramotnosti, navrhovat a realizovat aktivity k jejich zlepšení v území, navrhovat témata školení a exkurzí pro své členy a další pedagogy.

Jednání pracovní skupiny jsou otevřená všem zájemcům, termíny jednání budou zveřejňovány na webu a facebooku MAS Ekoregion Úhlava.

Chcete-li se stát členy této pracovní skupiny kontaktujte prosím koordinátorku projektu MAP                   Janu Kadlecovou, tel. 602 178 371, mail. kadlecova@ekoregion-uhlava.cz

Setkání Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti: