Pracovní skupina pro rovné příležitostiPracovní skupina pro rovné příležitosti cílí na vytvoření prostoru pro diskusi, výměnu zkušeností a informací o problematice rovných příležitostí v předškolním a základním vzdělávání. V rámci své činnosti bude také navrhovat vhodné aktivity podporující rovné přležitosti ve vzdělávání.

Jednání pracovní skupiny jsou otevřená všem zájemcům, termíny jednání budou zveřejňovány na webu a facebooku MAS Ekoregion Úhlava.

Chcete-li se stát členy této pracovní skupiny kontaktujte prosím koordinátorku projektu MAP                        Janu Kadlecovou, tel. 602 178 371, mail: kadlecova@ekoregion-uhlava.cz

Setkání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti: