Programový rámec OPZ+Logo OPZ

 

„Realizace Akčního plánu OPZ+ v MAS Ekoregion Úhlava v letech 2023–2025“ je tříletý projekt, který je realizován místní akční skupinou MAS Ekoregion Úhlava, z.s. a je zaměřen na podporu místních komunit a podporu rodin a posilování rodinných vazeb na území MAS. Projekt, jehož realizace je finančně podpořena prostředky EU, bude probíhat od 1.3.2023 do 28.2.2026 a jeho prioritami bude rozvoj komunitního centra v Nýrsku a realizace komunitních venkovských táborů v letních měsících. Cílem realizace projektu je aktivizovat občany k jejich zapojení do života místních komunit a předcházet sociálně patologickým jevům v regionu MAS.

Rozvoj komunitního centra v Nýrsku bude zaměřen na pokračování mapování problémů místních občanů a hledání možností jejich řešení, na realizaci společných akcí, přednášek na různá témata, vč. prevence sociálně patologických jevů ve společnosti, dále budou organizované pravidelné volnočasové aktivity či setkávání občanů. V případě potřeby pracovníci centra zprostředkují občanům kontakty na sociální či návazné služby v regionu. Nově se centrum zaměří na rozvoj spolupráce s místními aktéry, kteří se budou podílet na řešení problémů identifikovaných v komunitě. A v neposlední řadě bude v rámci projektu vytvořen bezpečný prostor pro setkání rodičů malých dětí, jehož součástí či v jehož bezprostřední blízkosti bude možnost aktivního trávení volného času pro jejich děti. Více informací o komunitním centru v Nýrsku lze získat zde: https://klub.nyrsko.info/.

Kontakty: koordinátor projektu: Tereza Eberlová, e-mail: eberlova@ekoregion-uhlava.cz , Tel.: +420 775 764 420.