Grantový program na podporu malých projektů nestátních neziskových organizacíMAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje s podporou Plzeňského kraje Grantový program na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2020.

Cílem programu pro rok 2020 je podporovat spolkové, volnočasové, sportovní a kulturní aktivity nestátních neziskových organizací na území místní akční skupiny Ekoregion Úhlava.

O podporu mohou žádat nestátní neziskové organizace s právní subjektivitou. Podporovány budou pouze neinvestiční projekty.

Projekty se přihlašují doručením oskenovaného originálu vyplněného formuláře žádosti o grant (viz příloha č. 1) prostřednictvím elektronické pošty na adresu hladikova@ekoregion-uhlava.cz nejpozději do 21. října 2020. Neúplně vyplněné formuláře žádosti mohou být z dalšího hodnocení vyřazeny.

Pro konzultaci před podáním žádosti se obraťte na Soňu Hladíkovou.

tel.: 732 129 975
e-mail: hladikova@ekoregion-uhlava.cz

Přílohy:

- Pravidla

- Formulář žádosti

- Formulář závěrečné zprávy včetně soupisky účetních dokladů

Logo Plzeňského kraje