Sdružení v regionuEkoregion Úhlava je šumavský mikroregion, který se rozkládá kolem města Nýrsko - Nýrsko zde tvoří přirozené centrum. Nejsevernější obcí jsou Všeruby na Domažlicku a nejjižnější Hamry (jako jediné z obcí mikroregionu se nacházejí na území Chráněné krajinné oblasti Šumava).

Na tomto území působí tři sdružení:

Dobrovolný svazek obcí "Úhlava" (členy jsou obce)

Místní akční skupina Ekoregion Úhlava o.s. (členy jsou zástupci obcí, podnikatelů a neziskových organizací)

a Akční sdružení Královský hvozd (členy jsou obce DSO Úhlava a sousedící bavorské obce).

Tato sdružení fungují každé na odlišné úrovni, na základě úzké spolupráce a stejného cíle, jímž je především udržitelný rozvoj života v obcích regionu jak pro místní obyvatele, tak pro návštěvníky a zachování nenarušené přírody, se však jejich aktivity často potkávají.

Členské obce ve sdruženích v Ekoregionu Úhlava na Šumavě

DSO Úhlava a Královský hvozd: Nýrsko, Dešenice, Janovice nad Úhlavou, Strážov, Hamry, Chudenín, Všeruby

MAS Ekoregion Úhlava: Nýrsko, Dešenice, Janovice nad Úhlavou, Strážov, Hamry, Chudenín, Čachrov, Klenová, Bezděkov