Regionální značka - projekt spolupráceV roce 2010 byl zahájen projekt spolupráce "Regionální značka", v rámci něhož bude MAS Ekoregion Úhlava realizovat aktivity pro další posun a zatraktivnění Marketingové značky. V rámci projektu spolupráce budou přenášeny zkušenosti z Ekoregionu do partnerských MAS, kde budou regionální značky vytvořeny. Projekt bude provázet soutěž mezi nositeli regionálních značek v regionech jednotlivých partnerských MAS.

Na projektu spolupráce “Regionální značka” se podílejí tři Místní akční skupiny: MAS Vltava, o.s., MAS Lužnice, o.s. a Ekoregion Úhlava, o.s. Cílem projektu je vytvoření “Regionální značky”, která bude prostřednictvím propagace výrobků a poskytovaných služeb sloužit jako nástroj rozvoje regionu. Projekt přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobců a poskytovatelů služeb z jednotlivých regionů. V regionech MAS Lužnice a MAS Vltava bude vytvořeno logo a marketingový plán značky. Při jejich tvorbě se bude vycházet ze zkušeností se stávající Marketingovou značkou Ekoregionu Úhlava. Systém “Marketingové značky” bude pokrývat místní produkty, výrobky a poskytované služby. Vyvrcholením projektu bude soutěž mezi nositeli regionálních značek v regionech jednotlivých partnerských MAS, která proběhne v létě roku 2011. Soutěž se bude řídit pravidly, která budou v rámci projektu pro místní výrobce, producenty a poskytovatele služeb vytvořena.

Cílem regionálního značení produktů, výrobků a služeb je zviditelnění regionu a využití jejich socio-ekonomických výhod ve prospěch jejich obyvatel. Regionální značka zaručuje původ produktu a výrobku v daném regionu, kvalitu výrobku a služeb, šetrnost k životnímu prostředí a jedinečnost ve vztahu k regionu. Je určena především pro řemeslné nebo umělecké výrobky, potraviny a zemědělské nebo přírodní produkty.

Značení produktů, výrobků a služeb si klade za cíl pomoci živnostníkům a malým firmám s propagací a reklamou jejich produkce, s odbytem jejich produktů a se zvýšením prestiže jejich výrobků, aby mohli lépe čelit levným výrobkům nadnárodních firem. Místní produkty a výrobky jsou výjimečné svou vazbou na region, na jeho charakter, tradice, kulturu a historii. Díky své jedinečnosti mají velký potenciál i v cestovním ruchu.

Značení je určeno nakupujícím přímo v regionech: návštěvníkům a turistům, kterým dovoluje objevovat region a užívat si jeho atmosféru novým netradičním způsobem, a místním obyvatelům, kteří mohou nákupem značených výrobků a služeb podporovat „své” místní výrobce, kteří díky regionální značce získají několik výhod, zejména jednotnou propagaci. Značka posiluje v nemalé míře i sounáležitost místního obyvatelstva s regionem, podněcuje zapojení obyvatel do dění v regionu a zprostředkovává kontakty mezi výrobci a dalšími lokálními aktéry.

Projekt „Regionální značka“ byl podpořen v 7. kole příjmu žádostí z osy IV. LEADER, opatření IV.2.1. Programu rozvoje venkova.