MAP Klatovy online

Vložil admin dne 24. Březen 2021 - 9:34

V rámci projektu MAP Klatovy jsme se prozatím přesunuli do online prostoru. Rádi bychom pozvali všechny zájemce na akce připravované na duben a začátek května.

6. 4. a 16. 4. 2021 Individualizace ve vzdělávání MŠ a nastavení pravidel (lektor Mgr. H.Švejdová) - dopolední a odpolední varianta

13.4.2021 Výchovné problémy ve škole - školské právo (lektor Mgr. M. Veselá)

21.4.2021 Revize RVP v digitální oblasti (lektor Mgr. P. Sýkorová)

3.5. 2021 Úzkost a dopady lockdownu na psychiku dětí (Mgr. P. Štefflová)MAP Klatovy - Jak zvládnout komunikaci

Vložil admin dne 21. Leden 2021 - 14:01

V rámci projektu MAP Klatovy Vás zveme na setkání, které se zaměřuje na komunikaci a její úskalí. Dozvíte se, co dělat, jak komunikovat i s problémovými lidmi. Jak udržet při komunikaci nervy, zvládnout emoce a zároveň říci, co si myslím a jak dosáhnout toho, co chci nebo jaké komunikační techniky lze v náročných situacích použít. Hostem setkání bude  PhDr. Jan Gruber, Ph.D., který se na komunikaci zaměřuje.MAP Klatovy - setkání online

Vložil admin dne 13. Leden 2021 - 10:05

Zveme Vás na  otevřená online setkání v rámci Pracovní skupiny  MAP  Klatovy na téma Matematika on-line, které se konají 11. 1. 2021 (zaměří se na I. stupeň ZŠ) a 18.1.2021 (zaměří se na II. stupeň ZŠ). Obě setkání proběhnou od 17:00. Předpokládaná délka setkání je 1,5 až 2 hodiny.7. výzva MAS Ekoregion Úhlava-IROP-komunitní-centra-SC 2.1

Vložil admin dne 25. Říjen 2020 - 6:14

MAS Ekoregion Úhlava, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Ekoregion Úhlava na období 2014 – 2020“ vyhlašuje 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „7. výzva MAS Ekoregion Úhlava-IROP-komunitní-centra-SC 2.1“.

Podrobnosti k výzvě včetně termínů a alokace naleznete zde.
Grantový program na podporu NNO 2020

Vložil admin dne 23. Září 2020 - 10:16

MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje s podporou Plzeňského kraje Grantový program na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2020.

O podporu mohou žádat nestátní neziskové organizace s právní subjektivitou. Podporovány budou pouze neinvestiční projekty. Projekty se přihlašují nejpozději do 21. října 2020.

Celková alokace výzvy je 60 000,- Kč, maximální dotace na jeden projekt 5 000,- Kč. Dokumentaci výzvy naleznete zde.6. výzva MAS Ekoregion Úhlava-IROP-Bezpecnost-Cyklodoprava-SC 1.2

Vložil admin dne 21. Září 2020 - 15:21

MAS Ekoregion Úhlava, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Ekoregion Úhlava na období 2014 – 2020“ vyhlašuje 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „6. výzva MAS Ekoregion Úhlava-IROP-Bezpecnost-Cyklodoprava-SC 1.2“.

Podrobnosti k výzvě včetně termínů a alokace naleznete zde.

 Setkání na téma Asistenti pedagoga v ZŠ

Vložil admin dne 11. Září 2020 - 11:09

Zvema Vás na otevřené setkání na téma "Asistenti pedagoga ve školách", které se koná ve čtvrtek 15.10.2020 od 14:30 v Klatovech, ve Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše v rámci Pracovní skupiny pro rovné příležitosti. Tématem setkání je práce asistentů pedagoga, potřeba podpory v jejich profesním růstu, možnosti vzájemné výměnu a sdílení zkušeností. Setkání povede Mgr. Vladimíra Brandová, která se zaměří na roli pedagoga a asistenta pedagoga.