Setkání s Mgr. J. Bednářovou na téma " Diagnostika předškolních dětí a gramotnosti"

Vložil admin dne 3. Červen 2020 - 12:57

Zveme Vás na setkání s Mgr. J. Bednářovou, která se zaměří na diagnostiku předškolních dětí s ohledem na rozvoj pregramotností v MŠ. Pozvánky přiloženy.

Pozvánka na Valné shromáždění členů

Vložil admin dne 6. Únor 2020 - 13:11

Mmístní akční skupina Ekoregion Úhlava zve své členy, partnery, příznivce a širokou veřejnost na jednání Valného shromáždění členů dne 27. února od 15 hodin v kulturním sále městské knihovny v Nýrsku. Součástí jednání bude veřejné projednání změn Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 - 2020 na základě střednědobého hodnocení.Vize Místního akčního plánu SO ORP Klatovy

Vložil admin dne 4. Listopad 2019 - 15:33

Řídící výbor MAP na svém setkání 24.10.2019 schválil aktuální Vizi vzdělávání pro území Klatovska ve stávajícím znění (viz VIZE). Tato vize bude součástí dokumentu Místní akční plán vzdělávání pro Klatovsko do roku 2023, který je v současné době aktualizován. Pokud máte zájem se do přípravy dokumentu zapojit nebo máte k výše uvedené vizi připomínky, kontaktujte nás na mailu sindlerova@ekoregion-uhlava.cz.

 
Setkání Řídícího výboru MAP a Pracovní skupiny Finance

Vložil admin dne 11. Říjen 2019 - 13:24

Dne 24.10.2019 od 15:00 proběhne v Klatovech (Plánická 174) setkání Řídícího výboru MAP II SO ORP Klatovy. Zaměří se na konkrétní aktivity, které se v rámci projektu MAP na Klatovsku realizují. Aktualizován bude akční plá n a investiční priority základních a mateřských škol. Jednání je veřejné, otevřené všem zájemcům o problematiku vzdělávání na Klatovsku.

Po skončení jednání Řídícího výboru, bude probíhat setkání Pracovní skupiny Financování.