Komunitní táboryKomunitní venkovské tábory jsou jednou z aktivit realizovaných MAS v rámci projektu „Realizace Akčního plánu OPZ+ v MAS Ekoregion Úhlava v letech 2023-2025“. Záměrem pro jejich pořádání je zajištění kvalitní alternativy péče o děti pro rodiny s dětmi a rodiče samoživitele a podpora a rozvoj přirozených vazeb v komunitě v době školních prázdnin. Tábory jsou určené pro děti od 5 do 15 let a budou probíhat v letních měsících.

Poděkování za tábory v roce 2023

Děkujeme všem dětem, rodičům a lektorům za účast, podporu, projevenou důvěru a zejména krásně prožité chvíle na letošních táborech. 

Informace o termínech a přihlášení na rok 2024 budou zveřejněny v následujících měsících.

Kontakty: koordinátor projektu: Tereza Eberlová, e-mail: eberlova@ekoregion-uhlava.cz , Tel.: +420 775 764 420