Vyhlašujeme 1. výzvu grantového programu pro NNO na rok 2023

Vložil admin dne 9. Červen 2023 - 11:25

MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje s podporou Plzeňského kraje první výzvu Grantového programu na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2023. Žádosti o podporu je možné předkládat do 30.6.2023. Celková alokace na výzvu je 180 000,- Kč. Požadovaná výše grantu může být v rozmezí 30 - 50 tisíc Kč. V této výzvě je vyžadována finanční spoluúčast žadatele ve výši minimálně 25% z požadované výše grantu. Podrobnosti včetně formulářů a aktuálních kontaktů na administrátora programu naleznete v záložce Místní akční skupina / Grantový program pro NNO.Vyhlášení výzvy č. 10 v programovém rámci PRV

Vložil admin dne 25. Květen 2023 - 20:17

Ekoregion Úhlava vyhlašuje desátou výzvu v programovém rámci Programu rozvoje venkova zaměřenou na zemědělské i nezemědělské podnikání, základní služby a obnovu vesnic a lesnickou infrastrukturu. Žádosti je možné předkládat prostřednictvím portálu framáře od 26.5.2023 do 30.6.2023. Alokace výzvy je 9 905 328,- Kč. Podrobnosti a potřebnou dokumentaci naleznete v záložce Výzva 10 PRV.MAS vyhlašuje druhou výzvu grantového programu pro NNO na rok 2022

Vložil admin dne 15. Říjen 2022 - 16:55

MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje s podporou Plzeňského kraje druhou výzvu Grantového programu na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2022. Žádosti o podporu je možné předkládat do 4.11.2022. Celková alokace na výzvu je 203 000,- Kč. Podrobnosti včetně formulářů a aktuálních kontaktů na administrátora programu naleznete na tomto odkazu.

Grantový program pro NNO na rok 2022 je vyhlášen

Vložil admin dne 11. Květen 2022 - 15:33

MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje s podporou Plzeňského kraje Grantový program na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2022. Žádosti o podporu je možné předkládat do 31.5.2022. Celková alokace na program je 200 000,- Kč. Podrobnosti včetně formulářů a aktuálních kontaktů na administrátora programu naleznete na tomto odkazu.
MAP Klatovy akce na jaro 2022

Vložil admin dne 25. Únor 2022 - 15:00

V rámci projektu MAP Klatovy jsou pro pedagogy a pedagogické pracovníky připravena tato setkání:

V oblasti předškolní výchovy:

11. 4. 2022 PhDr. M. Štochlová – Logopedie - Správný vývoj dětské řeči a poruchy řeči u dětí předškolního věku

10.5. 2020 Mgr. H. Švejdová - Práce s příběhem jako cesta k přirozené diagnostice dítěte

26. 5. 2022 Mgr. Z. Bartoňová - Dítě s dysfunkcí…co s ním?