Výzvy č. 1, 2 a 3 v programovém rámci IROP

Vložil admin dne 19. Červen 2024 - 23:59

Ekoregion Úhlava vyhlašuje první výzvy v programovém rámci IROP. Výzvy jsou zaměřeny na aktivity Hasiči, Doprava a Vzdělávání. Výše dotace je 95 %. Žádosti je možné předkládat na MAS prostřednictvím datové schránky do 19.7.2024. Podrobnosti a potřebnou dokumentaci naleznete v záložce Místní akční skupina - Strategie území 2021 - 2027 - SCLLD 2021 - 2027 - Programový rámec IROP na následujících odkazech:Výzva č.1 v programovém rámci OP TAK

Vložil admin dne 19. Červen 2024 - 23:59

Ekoregion Úhlava vyhlašuje první výzvu v programovém rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Výzva je zaměřena na automatizaci a digitalizaci mikro, malých a středních podniků. Výše dotace je 50 %. Žádosti je možné předkládat na MAS prostřednictvím datové schránky do 19.7.2024. Alokace výzvy je 1 000 000,- Kč . Výše dotace je 50 %. Podrobnosti a potřebnou dokumentaci naleznete v záložce Místní akční skupina - Strategie území 2021 - 2027 - SCLLD 2021 - 2027 - Programový rámec OP TAK na následujícím odkazu:1. výzva v Grantovém programu na podporu malých projektů NNO pro rok 2024 vyhlášena

Vložil admin dne 19. Červen 2024 - 11:04

MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje s podporou Plzeňského kraje první výzvu Grantového programu na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2024. Žádosti o podporu je možné předkládat do 19.7.2024. Celková alokace na výzvu je 240 000,- Kč. Požadovaná výše grantu může být do 50 tisíc Kč. V této výzvě je vyžadována finanční spoluúčast žadatele ve výši minimálně 25% z celkových způsobilých výdajů projektu. Podrobnosti včetně formulářů a aktuálních kontaktů na administrátora programu naleznete v záložce Místní akční skupina / Grantový program pro NNO.Výzva č. 11 v programovém rámci PRV

Vložil admin dne 26. Prosinec 2023 - 10:30

Ekoregion Úhlava vyhlašuje jedenáctou výzvu v programovém rámci Programu rozvoje venkova zaměřenou na základní služby a obnovu vesnic. Žádosti je možné předkládat prostřednictvím portálu framáře od 27.12.2023 do 29.2.2024. Alokace výzvy je 1 552 987,- Kč . Podrobnosti a potřebnou dokumentaci naleznete v záložce Výzva 11 PRV.Informativní setkání ke kvalitě vzdělávání

Vložil admin dne 21. Listopad 2023 - 13:49

Dne 23. 11. 2022 od 17:00  hodin v Komunitním centru v Nýrsku,  U Radnice 793 se v rámci MAP III SO ORP Klatovy koná informativní setkání

na téma "Kvalita vzdělávání na Klatovsku"

Setkání se zaměří zejména na oblast vzdělávání na Klatovsku a jeho kvalitu. Zároveň bude představen projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání III, který je realizován na území

SO ORP Klatovy, jeho aktivity a vize do budoucna.

Vyhlašujeme 1. výzvu grantového programu pro NNO na rok 2023

Vložil admin dne 9. Červen 2023 - 11:25

MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje s podporou Plzeňského kraje první výzvu Grantového programu na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2023. Žádosti o podporu je možné předkládat do 30.6.2023. Celková alokace na výzvu je 180 000,- Kč. Požadovaná výše grantu může být v rozmezí 30 - 50 tisíc Kč. V této výzvě je vyžadována finanční spoluúčast žadatele ve výši minimálně 25% z požadované výše grantu. Podrobnosti včetně formulářů a aktuálních kontaktů na administrátora programu naleznete v záložce Místní akční skupina / Grantový program pro NNO.Vyhlášení výzvy č. 10 v programovém rámci PRV

Vložil admin dne 25. Květen 2023 - 20:17

Ekoregion Úhlava vyhlašuje desátou výzvu v programovém rámci Programu rozvoje venkova zaměřenou na zemědělské i nezemědělské podnikání, základní služby a obnovu vesnic a lesnickou infrastrukturu. Žádosti je možné předkládat prostřednictvím portálu framáře od 26.5.2023 do 30.6.2023. Alokace výzvy je 9 905 328,- Kč. Podrobnosti a potřebnou dokumentaci naleznete v záložce Výzva 10 PRV.MAS vyhlašuje druhou výzvu grantového programu pro NNO na rok 2022

Vložil admin dne 15. Říjen 2022 - 16:55

MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje s podporou Plzeňského kraje druhou výzvu Grantového programu na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2022. Žádosti o podporu je možné předkládat do 4.11.2022. Celková alokace na výzvu je 203 000,- Kč. Podrobnosti včetně formulářů a aktuálních kontaktů na administrátora programu naleznete na tomto odkazu.