Místní akční skupina Ekoregion Úhlava, z. s.V lednu 2005 byla vytvořena tzv. místní akční skupina (MAS) Ekoregion Úhlava splňující parametry programu LEADER+ . Na svoji činnost získala dotaci z operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, opatření 2.1. (Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí, podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+, investiční záměr Osvojování schopností).

V současné době má občanské sdružení Ekoregion Úhlava 24 členů, z nichž 9 jsou zástupci samosprávy a ostatní dílem podnikatelé, soukromí zemědělci a dílem neziskové organizace a soukromé osoby.

V rámci realizace projektu byly aktualizovány webové stránky ekoregionu Úhlava a byly doplněny informace o dalších partnerech, programu LEADER+ a činnosti MAS.

Dále proběhly dva vzdělávací semináře o programu LEADER+ a o formách a metodách budování místního partnerství. První se konal v říjnu 2005 na téma možnosti přeshraniční spolupráce v letech 2007 – 2013. Druhý se uskutečnil v březnu 2006 a jeho tématem byly možnosti čerpání finančních prostředků z EU v letech 2007 –2013.

Jinou aktivitou v rámci projektu je vydání česko-německé brožury o procesu zakládání MAS ekoregionu Úhlava a o Marketingové značce Ekoregionu Úhlava.

Součástí projektu je také marketingová studie popisující možnosti rozšíření systému marketingové značky na další subjekty a stanovující potřebnou úpravu stávajících kritérií stanovených pro podnikatele v cestovním ruchu.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Evropským zemědělským orientačním a záručním fondem.