Pracovní skupina pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí