Pracovní skupina pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencíObsahem práce PS je především projednávání podkladů a dokumentů v rámci Místního akčního plánování a dále výměna zkušeností a odborných znalostí o moderních didaktických formách, metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí dětí a žáků. Tato PS se  aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP  a spolupracuje s PS pro financování.