Pracovní skupina pro rovné příležitosti ve vzděláváníPS navrhuje a plánuje aktivity zaměřené na nastavení rovných příležitostí a snížení selektivnosti uvnitř škol nebo v území. Tyto aktivity jsou následně zařazeny v SR MAP v rámci aktivit škol nebo aktivit spolupráce a následně v akčních plánech.